مرور برچسب

سردی

;کتاب سردی و گرمی

کتاب سردی و گرمی مؤلف : دکتر فرض الله قلی زاده کلان مطالب مفیدی که در این کتاب می خوانید : تعریف سردی و گرمی و پ هاش (PH) تعریف اسید و باز تعریف و تقسیم بندی طبع و مزاج چگونگی…
مشاوره آنلاین