چرا ما در خواب راه میرویم؟ 

0 154

چرا ما در خواب راه میرویم؟

راه رفتن در خواب به معنی اینست که چیزی در مغز جرقه میزند ، اما آن چیز باندازه کافی قوی نیست که شما را کاملا آگاه و بیدار کند. پس مکانیزم این سیستم خراب است.

خنده دار است که فکر کنیم که مغز ما وقتی خاموش شده است همچنان دستورهای فیزیکی به بدن صادر میکند. اما ، از هر سه نفر ، یک نفر در طول زندگیش در خواب راه رفته است.

اخیرا زنی در نیوزیلند 300 کیلومتر در خواب رانندگی کرده بود.

نقاشی در این حالت شاهکار نقاشی خود را خلق کرده بود.

چرا بعضی از ما اینکار را میکنیم.

تنها چیزی که جلوی مارا ازانجام این کار میگیرد ( GABA ) است. جی- ای – بی – ای ، یک آمینو اسید است. که بصورت انتقال دهنده عصبی ( Neurotransmitter ) کار میکند تا فعالیت سلولهای عصبی را در مغز و سیستم عصبی کم کند. این کار را با کم کردن گلوتامیت ( Glutamate ) میکند که یک انتقال دهنده فرمان عصبی که ایجاد هیجان میکند است.

بنا بر این اگر باندازه کافی ( GABA ) تولید نکنیم ، ممکن است بعدا ، کوسن های روی مبل را در فر آشپزخانه پیدا کنیم ، یا متوجه بشویم ک کمد لباسها را توالت فرض کرده ایم ، یا اینکه بیدار بشویم ببینیم داریم پشت رل ماشین رانندگی میکنیم.

راه رفتن در خواب بین بچه ها بیشتر متداول است. در آن سنین ، مغز در حال کامل شدن است و هنوز سیکل های خواب و بیداری را تحت کنترل کامل در نیاورده است. بدنهای آنها در حال رشد است و فقط رها شدن هورمونهای رشد کافی هستند که آنها را نیمه کاره از خواب بیدار کنند. بسیاری از این کودکان در بزرگسالی از این دوره راه رفتن در خواب خود بیرون میآیند. اگر چه بعضی برای تمام عمر در آن گیر میکنند.

اغلب آنرا به ارث میدهند. 60% از بچه هائی که والدین آنها در خواب راه میرفته اند ، خودشان در خواب راه میروند.

توضیح های دیگر هم برای درخواب راه رفتن وجود دارند.

اگر داروی بخصوصی مصرف میکنید ، آنشب مشروب خورده اید ، تب دارید ، همه میتوانند توضیح های خوبی باشند.

راه رفتن در خواب ، میتواند علامت اولیه شروع امراض پارکینسون و الزایمر هم باشد.

ممکن است شنیده باشید که خطرناک است اگر کسی را در زمان راه رفتن از خواب بیدار کنیم. آنها فقط ممکن است کمی گیج باشند و ندانند کجا هستند. پس خیلی به آرامی آنها را بیدار کنید و حتما قبل از اینکه کلید ماشین را بردارند این کار را بکنید.

برای جلوگیری از راه رفتن در خواب ، مطمئن بشوید به اندازه کافی میخوابید. در جای خنک و تاریک بخوابید و از نوشیدن الکل ، قبل از رفتن به رختخواب خود داری کنید. اگرچه ممکن است الکل کمک کند شما زود تر به بخواب بروید. ، اما بیشتر احتمال دارد که شما را بیدار و بیخواب کند.

طلیعه کشاورز

 

ارسال یک پاسخ

مشاوره آنلاین