چند دانستنی کوتاه

0 7,756

 

بخندید تا خونتان رقیق شود!

 

اندروفینی که در رگها موقع خندیدن ترشح میشود، باعث روان شدن خون شده و یک ضد غلظت طبیعی است به جای دارو خوردن عادت کنید بخندید!

……

کندر واسفند

 

دود کندر واسپند،یک مسکن طبیعی برای درمان استرس، افسردگی و سردرد است ،همچنین این دود مفید، نشاط آور و تقویت کننده حافظه بوده وهوای خانه را ضد عفونی می کند

……

 

بوییدن گل نرگس کلید درمان افسردگی است.

 

مولفه های تشکیل دهنده گل نرگس میتوانند از سدخونی مغزی که مغز را منزوی نگه میدارد عبور کنند،این سد مشکل مهمی برای پزشکان در درمان افسردگی ست.

 

ارسال یک پاسخ

مشاوره آنلاین