بررسي تفاوتهاي تاولهاي ناشئ از سوختگي وتاولهاي ناشئ از بادكش

0 9,274

 

بررسي تفاوتهاي تاولهاي ناشئ از سوختگي وتاولهاي ناشئ از بادكش

 

در يك تحقيق وپژوهش،مایع داخل تاول ناشی از بادکش از گروه اول از بیماران و مایع داخل تاول ناشی از سوختگی با آب جوش در گروه دوم بیماران خارج شده و تحت الکتروفورز و بررسی های دیگر قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شد.

 

پروتئینهای این دو مایع کاملا با هم متفاوت بودند. در تاول ناشی از بادکش IgG زیادی وجود داشت که خارج شدن این ایمونوگلوبولین از بدن باعث تحریک تولید آن توسط لنفوسیتهای B می شود. یعنی ایمنی همورال فعال می شود. تاولهای ناشی از بادکش فعالیت T cell ها  را نیز افزایش می دهد و ایمنی سلولی نیز تقویت می شود.

هموپکسین پروتئین دیگری است که در اثر بادکش فعال می شود که “هم” توکسیک ناشی از اضافه بار آهن را خارج می نماید.

تترانکتین پروتئینی است که باعث تجزیه لخته و ترمیم بافت می شود. این مطالعه نشان داد که تترانکتین در بدن بیماران بادکش شده افزایش می یابد لذا بادکش در تجزیه لخته و ترمیم بافت موثر است. کالمودولین پروتئین ضد التهابی است که داروهای مسکن و ضد التهاب میزان آن را در بدن افزایش می دهند. در تاولهای ناشی از بادکش پروتئین کالمودولین وجود داشت که خود باعث تحریک تولید آن در بدن و ایجاد اثر ضد درد توسط بادکش مخصوصا در دردهای گردن می شود.

هیچکدام از موارد ذکر شده در تاول ناشی از سوختگی با آب جوش وجود نداشت.

در نتیجه: تاول ناشی از بادکش شامل پروتئینهایی است که مسیرهای خاصی از سیستم ایمنی را فعال می کند که عملکرد آنتی اکسیدان، ضد آپاپتوز، ترمیم کننده بافت و تنظیم کننده متابولیسم دارد. این تئوری معادل تئوری طب چینی بنابر دفع رطوبت اضافی بدن از طریق تاولهای ناشی از بادکش است.

 

ارسال یک پاسخ

مشاوره آنلاین